lundi 9 mars 2009

Shoya, petit retour en arriere, looking back a few years ago.


Shoya avec Daijiro Katoh
Shoya with Daijiro Katoh